KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

 

 

Buenfashion.com olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz

 

 

1- Kişisel Verileriniz, Elde edilme yöntemleri ve İşlenme amaçları

 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, tarafınızla kurulan üyelik ilişkiniz, e-bülten aboneliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Buenfashion web sitesinden ürün satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır.

Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC kimlik numarası) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (E-mail adresi, Adres ve Telefon bilgileri, IPadresi), Buenfashion faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, Buenfashion tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir.

Aynı zamanda herhangi bir ürün veya hizmet satın almadan, Buenfashion.com’dan tarafımızla kuracağınız üyelik ilişkisi kapsamında, ürün ve hizmetlerimizden haberdar olmak ve muhtemel indirimlerden yararlanmak içinde üyelik sayfamızdan kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda yukarıda sayılan verilerinize ek olarak Cinsiyet, Doğum tarihi, Öğrenim Durumu ve Meslek bilgileriniz, açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Yine yukarıda sayılanların yanı sıra Buenfashion.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi için web sitemizde yaptığınız gezintiler ve alışverişler kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile çerezler vasıtasıyla; Buenfashion tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz de işlenebilecektir.

 

2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

 

Yukarıda ifade edilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (sms, e-posta,mobil push, anlık bildirim) gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik sözleşmesi ve işbu aydınlatma metnini kabul etmek için ilgili kutucukları işaretlemek ve Üye Ol tuşuna basmak suretiyle; izin verebileceksiniz.

Ad, Soyad ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucukları işaretleyerek Üye Ol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

 

3-Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

 

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler ve aynı veri tabanını kullandığımız grup şirketlerimiz BY BURAK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve bu şirketin markası olan Buenfashion ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak paylaşabilecektir.

 

4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.buenfashion.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Buenfashion’a daha önce bildirilen ve Buenfashion’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde [email protected] adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden buenfashion’a iletmeniz durumunda buenfashion, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Buenfashion tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verileriniz ile ilgili kapsamlı bilgi için www.buenfashion.com web sitesinde yer alan Buenfashion Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR